Pagina.seKUNDVAGNKöPLogga inVILLKORKUNDSERVICE
Första sidanBöcker på gångAlla böckerNyheterÅterförsäljareFyndlådaBestsellers
  Hjälp om sök      
Söndag 19 november 2017

 Serie:
 Lättpocket

Våra Förlag
Pagina
Optimal
Ekholm och Tegebjer
Printworks Books 6%
Printworks Non books
Pocket
Printworks Books 25%
Pearson Education
Elsevir
Microsoft Press
O'Reilly
Wiley Technology
Wiley Övrigt
Wiley Professional
1x.com

Lättpocket om SQL

Ben Forta

OBS! Ny upplaga se: Kom igång med SQL
 

Leveransstatus:
Definitivt slut

Pris inkl moms:
 148 kr
ISBN-13:
 978-91-636-0798-1
ISBN-10:
 91-636-0798-0
Art. nr:
 63607980
Sidantal:
 256
Band:
 Pocket
Tryckår:
 2004

Den enkla vägen till snabbare resultat. En kompakt och praktiskt upplagd bok som varvar teori med praktiska exempel. Genom att steg för steg ta dig igenom kapitlen, lär du dig snabbt och lätt allt du behöver veta för att utnyttja de nya funktionerna i SQL.

Korta kapitel som visar hur du

  • använder olika SQL-satser
  • skapar komplicerade SQL-satser med flera instruktioner och operatorer
  • hämtar information från databaser
  • sorterar och formaterar den data du hämtar
  • använder olika tekniker för att filtrera data
  • använder mängdfunktioner för att summera data
  • kopplar samman två eller flera relaterade tabeller
  • infogar, uppdaterar och tar bort data
  • skapar och ändrar tabeller
  • arbetar med vyer

Innehållsförteckning:

Inledning
Vem är den här boken avsedd för?
Databashanterare som behandlas i boken
Bokens konventioner
KAPITEL 1 Vad är SQL
Grundläggande databasbegrepp
Vad är en databas?
Tabeller
Kolumner och datatyper
Rader
Primärnycklar
Vad är SQL?
Prova själv
Sammanfattning
KAPITEL 2 Hämta data
SELECT-satsen
Hämta enskilda kolumner
Hämta flera kolumner
Hämta alla kolumner
Sammanfattning
KAPITEL 3 Sortera data
Sortera data
Sortera efter flera kolumner
Sortera efter kolumnordning
Ange sorteringsordning
Sammanfattning
KAPITEL 4 Filtrera data
Använda instruktionen WHERE
Operatorer för instruktionen WHERE
Filtrera efter ett enda värde
Filtrera efter värden som skiljer sig från villkoret
Filtrera efter värden i ett intervall
Filtrera efter NULL-värden
Sammanfattning
KAPITEL 5 Avancerad datafiltrering
Kombinera WHERE-instruktioner
Använda operatorn AND
Använda operatorn OR
Vad är evalueringsordning?
Använda operatorn IN
Använda operatorn NOT
Sammanfattning
KAPITEL 6 Filtrera med jokertecken
Använda operatorn LIKE
Använda % som jokertecken
Använda _ som jokertecken
Använda [] som jokertecken
Tips för användning av jokertecken
Sammanfattning
KAPITEL 7 Skapa beräknade fält
Vad är beräknade fält?
Konkatenera fält
Använda alias
Utföra matematiska beräkningar
Sammanfattning
KAPITEL 8 Använda funktioner
Vad är funktioner?
Problemet med funktioner
Använda funktioner
Funktioner för textsträngar
Funktioner för datum och tid
Matematiska funktioner
Sammanfattning
KAPITEL 9 Summera data
Använda mängdfunktioner
Funktionen AVG()
Funktionen COUNT()
Funktionen MAX()
Funktionen MIN()
Funktionen SUM()
Använda mängdfunktioner med unika värden
Kombinera mängdfunktioner
Sammanfattning
KAPITEL 10 Gruppera data
Vad har man för nytta av grupper?
Skapa grupper
Filtrera grupper
Gruppera och sortera
Ordningsföljd i SELECT-satser
Sammanfattning
KAPITEL 11 Arbeta med underfrågor
Vad är underfrågor?
Filtrera efter underfrågor
Använda underfrågor och beräknade fält
Sammanfattning
KAPITEL 12 Koppla samman tabeller
Vad är kopplingar?
Vad är relaterade tabeller?
Varför ska man använda kopplingar?
Skapa en koppling
Varför är WHERE-instruktionen så viktig?
Inre kopplingar
Koppla samman flera tabeller
Sammanfattning
KAPITEL 13 Skapa avancerade kopplingar
Använda alias för tabeller
Olika typer av kopplingar
Skapa självkopplingar
Naturliga kopplingar
Yttre kopplingar
Använda kopplingar med mängdfunktioner
Använda kopplingar och kopplingsvillkor
Sammanfattning
KAPITEL 14 Kombinera frågor
Vad är kombinerade frågor?
Skapa kombinerade frågor
Använda UNION
Regler för UNION
Ta med eller ta bort dubblettrader
Sortera resultatet av en kombinerad fråga
Sammanfattning
KAPITEL 15 Infoga data
INSERT-satsen
Infoga fullständiga rader
Infoga delar av rader
Infoga data med INSERT SELECT
Kopiera från en tabell till en annan
Sammanfattning
KAPITEL 16 Uppdatera och ta bort data
Uppdatera data
Ta bort data
Riktlinjer för att uppdatera och ta bort data
Sammanfattning
KAPITEL 17 Skapa och bearbeta tabeller
Skapa tabeller
Grunderna i att skapa tabeller
Arbeta med NULL-värden
Ange standardvärden
Uppdatera tabeller
Ta bort tabeller
Döpa om tabeller
Sammanfattning
KAPITEL 18 Använda vyer
Vad är vyer?
Varför ska man använda vyer?
Regler och begränsningar för vyer
Skapa vyer
Använda vyer för att förenkla komplicerade kopplingar
Använda vyer för att formatera om hämtade data
Använda vyer för att filtrera oönskade data
Använda vyer med beräknade fält
Sammanfattning
KAPITEL 19 Arbeta med lagrade procedurer
Vad är lagrade procedurer?
Varför använda lagrade procedurer?
Köra lagrade procedurer
Skapa lagrade procedurer
Sammanfattning
KAPITEL 20 Använda transaktionshantering
Vad är transaktionshantering?
Kontrollera transaktioner
Använda ROLLBACK
Använda COMMIT
Använda lagringspunkter
Sammanfattning
KAPITEL 21 Använda markörer
Vad är markörer?
Arbeta med markörer
Skapa markörer
Använda markörer
Stänga markörer
Sammanfattning
KAPITEL 22 Avancerade funktioner i SQL
Vad är begränsningar?
Primärnycklar
Främmande nycklar
Unika begränsningar
Kontrollbegränsningar
Vad är index?
Vad är triggers?
Databassäkerhet
Sammanfattning
BILAGA A Exempelskript
Översikt över exempeltabellerna
Tabellbeskrivningar
Få tag i exempeltabellerna
Ladda ner en färdig MDB-fil för Microsoft Access
Ladda ner SQL-skript för databashanterare
BILAGA B Arbeta med populära applikationer
Använda Aqua Data Studio
Använda DB2
Använda Macromedia ColdFusion
Använda Microsoft Access
Använda Microsoft ASP
Använda Microsoft ASP.NET
Använda Microsoft Query
Använda Microsoft SQL Server
Använda MySQL
Använda Oracle
Använda PHP
Använda PostgreSQL
Använda Query Tool
Använda Sybase
Konfigurera ODBC datakällor
BILAGA C Syntaxen för SQL-satser
ALTER TABLE
COMMIT
CREATE INDEX
CREATE PROCEDURE
CREATE TABLE
CREATE VIEW
DELETE
DROP
INSERT
INSERT SELECT
ROLLBACK
SELECT
UPDATE
BILAGA D Använda datatyper i SQL
Datatyper för strängar
Numeriska datatyper
Datatyper för datum och tid
Binära datatyper
BILAGA E Reserverade ord i SQL


Översatt av:

Jan Wibom

 

 

URL till denna sida: http://pagina.se/bok.html?63607980
 

Om inget anges är priser angivna inkl moms.
  

FÖRSTA SIDAN | LOGGA IN | NYHETER | BÖCKER PÅ GÅNG | ALLA BÖCKER | ÅTERFÖRSÄLJARE | BOKSERIER | FYNDLÅDA | BESTSELLERS | KUNDVAGN | KÖP | KUNDSERVICE | VILLKOR

© v2.1 Pagina Förlags AB, 1981-2017
Webmaster ()